Hvorfor engasjerer ungdom seg for mennesker med demens og demensforskning?

Mange av oss har besteforeldre eller andre familiemedlemmer som har denne hjernesykdommen. I dag finnes det ingen kur eller behandling som virker. Det haster å forske!

Situasjonen i Norge i dag:

  • 77 000 personer lever med demens
  • 10 000 nye tilfeller pr år
  • 350 000 pårørende
  • 4000 under 65 år
  • 60 % bor hjemme
  • 80 % på sykehjem har demens

Om 20 år vil det være dobbelt så mange som får demens og dobbelt så mange som blir pårørende til en person med demens.  Demens er den nye store folkesykdommen.

For hver krone du støtter Innsats for andre med kommer vi et skritt nærmere en behandling og en kur som virker. Støtt oss i dag! 

HUSK at de dere inviterer til å støtte innsamlingen deres må være over 18 år. 

 

 

Foto: Oslo universitetssykehus/Apeland/Katrine Lunke

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close