Hjerteaksjonen

Tidligere var det å få en hjerte- og karsykdom det samme som dårlige framtidsutsikter. Takket være forskning er det ikke slik lenger – vi får stadig bedre behandling. Til tross for det er hjerte- og karsykdommer fremdeles årsak til flest dødsfall i Norge.

Selv om vi har kommet langt, er det mye vi ikke vet. Med din støtte kommer vi enda et skritt videre litt raskere. Det betyr mye for dem som rammes.

Dagens forskning gir oss morgendagens behandling.  Støtt forskning på hjertesykdommer og hjerneslag i dag. Du bidrar til å redde liv og gir dem som rammes flere gode hverdager med sine nærmeste!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close