Vi går sammen for å løse demensgåten

Ricohs tre kjerneverdier er “Love your neighbour”, “Love your country” og “Love your work”. For oss er det en selvfølge å bidra til samfunnet vi er en del av. 

Flere i av oss har førstehånds erfaring med å være pårørende til noen med demens. Mange av oss vil komme i samme situasjon, eller til og med bli rammet selv. Derfor vil vi gi vårt bidrag til å løse gåten.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close